5°C 
اوقات شرعی
 
     
   • برد پژوهشی


         بانک اطلاعاتی طرح های مطالعاتی و پژوهشی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

     

     

     فرهنگ سازی پیش نیاز و تضمین کننده برنامه های مدیریت پسماند است که باید مورد توجه قرار گیرد و در بحث پردازش، تکنولوژی، حمل و دفن باید از تجربیات دنیا استفاده کرد. تا زمانی که فرهنگ صحیح تولید و نحوه انباشت و جمع کردن زباله در بین مردم نهادینه نشود، مدیریت پسماند آنطور که باید و شاید با موفقیت همراه نخواهد بود. عملکرد صحیح یک نگرش سیستمی، مستلزم وجود عاملی به نام مدیریت است.  با اشاعه فرهنگ پسماند در تمام سطوح جامعه به ویژه مراکز آموزشی همچون مدارس و دانشگاهها و فرهنگسازی پسماند با هدف تغییر باورهای غلط متداول در خانواده و جامعه به این نتیجه میرسیم که با تحول باورهای بشری می توان تفکر را در زمینه زباله و کنترل آن تغییر داد.

     

           لیست طرح های پایان یافته

           لیست طرح های در حال انجام

           چکیده طرح های پژوهشی پایان یافته

           چکیده طرح های مطالعاتی پایان یافته

           مقالات انگلیسی

           نشریات انگلیسی

           واژه نامه تخصصی پسماند

    تعداد بازدید :1129
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: