5°C 
اوقات شرعی
 
     
   • ویژه زباله خشک مراکز صنفی ، اقامتی واداری

     

      

     

     الف - صاحبان مشاغل فوق جهت برخورداری از تخفیف در بهای پسماند می باید زباله خشک صنف خود را فقط به ایستگاه های مبادله زباله خشک  ( Waste Bank ) تحویل نمایید.(جهت دریافت لیست ایستگاه ها اینجا کلیک نمایید)

    ب جهت برخورداری از تخفیف می باید طی6 ماه ، حداقل 25 نوبت زباله خشک به ایستگاه تحویل نمایید.

    ج میزان تخفیف بهای خدمات پسماند  ویژه مشاغل فوق 15% درصد می باشد.

     

    * تخفیف ویژه تحویل زباله خشک برای مراکز صنفی  ، اقامتی  واداری فقط درصورت تحویل به  ایستگاه ها ی مبادله زباله خشک امکان پذیر می باشد   *

    شهروند گرامی : جهت برخورداری از این تخفیفات وبخشودگی ، می باید کد عوارض صنفی ، اقامتی واداری ( ویژه کاربری تجاری و صنفی ) و نیز سایر مشخصات مورد درخواست را برای سازمان مپ با یکی از روشهای زیر ارسال نمائید :

                                                                                              

     

    تعداد بازدید :762
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: