8°C 
اوقات شرعی
 
     
   • پرسشنامه
    عنوان: تفکیک زباله از درب منازل
    کاربر: کاربر ناشناس
    ردیف سوال
    1 * چقدر با سازمان بازیافت (سازمان مدیریت پسماند) و فعالیتهای آن آشنایی دارید؟


    2 * آشنایی شما با سازمان بازیافت (سازمان مدیریت پسماند) بیشتر از چه طریقی بوده است؟


    3 * باکدامیک از روشهای جمع‌آوری مواد قابل بازیافت توسط سازمان آشنایی دارید

    4 * ماشین بازیافت معمولا ساعت چند به درب منزل شما می رسد ؟

    5 * زمان حضور ماشینهای بازیافت سازمان مدیریت پسماند در محله شما چقدر مناسب است؟


    6 * نحوه برخورد مامورین بازیافت چگونه است؟


    7 * به نظر شما دادن هدیه در قبال زباله خشک لازم است؟    8 * مامورین بازیافت در قبال دریافت ضایعات بهتر است به شما چه هدیه ای بدهند؟

    9 * در منزل شما بیشتر کدامیک از اعضای خانواده ضایعات خشک را جمع آوری می کنند؟