8°C 
اوقات شرعی
 
     
   • سوالات و پاسخ های مربوطه
    1: برای جمع آوری زباله بیمارستانی مطب پزشکان چه کنیم؟
    تعداد بازدید : 3

    2: هتل ها و یا اصناف پر زباله برای جمع آوری زباله هایشان چه باید بکنند؟
    تعداد بازدید : 7

    3: برای انعقاد قرارداد چه مدارکی مورد نیاز است؟
    تعداد بازدید : 4

    4: مراکز صنعتی و صنفی در صورت حمل و نقل .... زباله خود چه باید بکنند؟
    تعداد بازدید : 5

    5: آیا می توان از خودروهای بخش خصوصی و شخصی جهت حمل و نقل پسماندهای پزشکی یا صنفی استفاده کند؟
    تعداد بازدید : 2

    برگشت به بالا