5°C 
اوقات شرعی
 
     
   • اداره ساماندهی پسماندهای پزشکی

    دفع پسماندهای پزشکی از جمله مشکلاتی است که امروز بسیاری از شهرها با آن دست به گریبان هستند.پسماندهای پزشکی متناسب با فعالیت مرکز تولیدکننده ی آن،دارای ترکیبات گونان و پیچیده ای است و این ترکیبات بیشتر حاوی مواد بیولو‍‍ژی،شیمیایی،سمی و بالطبع خطرناک بوده و باید به طور ویژه ای مدیریت شوند.ساماندهی وضعیت فعلی پسماندهای پزشکی یک شهر مستلزم تعریف جایگاه استثنائی و ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا است و با به اجرا درآمدن برنامه های درازمدت که مبنی بر آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت موجود،می توان از بهداشت جامعه و سلامت شهروندان اطمینان حاصل نمود.
    در شهر مشهد تعداد 30 بیمارستان و 82 درمانگاه و 150 آزمایشگاه وجود دارد،اما به استثناء چند بیمارستان متاسفانه تولید زباله در اغلب موارد بدون توجه به ضوابط بهداشتی و استانداردهای زیست محیطی انجام می گیرد.
    افراد آموزش ندیده و بدون امکانات ایمنی و حفاظتی لازم برای این کار در نظر گرفته شده اند و عموما زباله های عفونی با سایر زباله های تولیدی در این مراکز مخلوط می گردد.
    سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد با این باور که ساده ترین راه بهترین راه نیست به دنبال مطلوب ترین و مناسب ترین روش امحاء پسماندها در مشهد،مطالعات گسترده ای را به انجام رسانده و با مدد از اندیشه و فکر صاحب نظران و مسئولین در ادارات و سازمان های ذی ربط به عنوان یک بازوی اجرائی،سعی دارد درخصوص ساماندهی پسماندهی پزشکی با متولیان اصلی آن همکاری نماید.
    بدیهی است این فعالیت ها،در راستای ایجاد بستر مناسب برای دفع اصولی پسماندهای پزشکی،حل مشکلات موجود،رفع دغدغه ی مدیران مراکز پزشکی در این زمینه و احقاق قانون مدیریت پسماندها می باشد.هم چنین محافظت از سلامت پرسنل خدمات شهری که مستقیما در جمع آوری و انتقال این مواد به محل دفن همکاری دارند و سلامت و بهداشت شهروندان از اهداف نهایی سازمان است.
    با روش بارگیری زباله های درمانی از بیمارستان با ماشین های مخصوص ضمن اینکه زمان زیادی از دست می رود انواع بیماری ها در بین پرسنل خدمات شهری حمل زباله اشاعه پیدا می کند لذا بایستی اصلاح گردد.
    زباله ها پس از بارگیری از ایستگاه های انتقال بیمارستان ها ، توسط کامیون های مخصوص حمل زباله عفونی به محل دفن زباله در کودبار کیلومتر 10 جاده مشهد – نیشابور انتقال و در جایگاهی جدا از سایر زایدات عمومی شهر آهک پاشی و سپس با خاک پوشانده و دفن می شود.
    در این میان تولید شیرابه ، حضور پرندگان و جوندگان را که در آلوده ساختن محیط زیست نقش بسزایی دارند از نظر دور داشت.
    اما با اجرای طرح ساماندهی پسماندهای پزشکی ، مراحل تولید ، جمع آوری و دفع بتدریج اصلاح شده و مشکلات کنونی مرتفع می گردد.

    تعداد بازدید :2174
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: