15°C نیمه ابری
اوقات شرعی
 
     
   • طرح های مطالعاتی و پژوهشی آتی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
    ردیف
    عنوان
    1
        بررسی فنی اقتصادی روشهای افزایش راندمان تولید انرژی در محل دفن قدیم زباله شهر مشهد
    2
         امکان سنجی فنی اقتصادی تولید نانو کربن از لاستیک های مستعمل
    3
         طرح تهیه نشاء از محصولات صیفی با کمک کودهای آلی کمپوست در ظروف مخصوص نشاء
    4      کاهش میزان بوی کمپوست درهنگام مصرف
    5      امکان سنجی طرح تولید کود مایع از فرآورده ها و محصولات کارخانه کمپوست و احداث پایلوت مربوطه
    6      مطالعه چگونگی ترویج استفاده از پلاستیک های تجزیه پذیر
    7      مطالعه امکانسنجی روش های مختلف بازیافت ضایعات شیشه بهمراه توجیهات فنی و اقتصادی آن
    8      شناسایی کمی وکیفی و بررسی روش های ذخیره سازی موقت پردازش بازیافت و دفع زائدات خطرناک خانگی شهر مشهد و انتخاب روش های بهینه
    9     بررسی و امکانسنجی تولید چسب از ضایعات پلیمری
    10      شناسایی کارگاههای مجاز و غیر مجاز و صنایع کننده استفاده از مواد قابل بازیافت همزمان با تأکید بیشتر بر ارائه راهکارهای قانونی

     

    تعداد بازدید :1305
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: