15°C نیمه ابری
اوقات شرعی
 
     
   • جمع آوری و عقیم سازی گربه های ولگرد

    با توجه به اینکه وجود زیاد گربه های ولگرد امروز یکی از معضلات شهری بوده و به لحاظ بهداشتی مشکلاتی را ایجاد می کند و از طریق پراکنش زباله در معابر و کوچه و خیابان باعث نازیبایی سطح شهر و آلودگی می گردند به همین دلیل عملیات جمع آوری و عقیم سازی گربه های ولگرد به اجرا درآمد . با استفاده از تله و قفسهای مخصوص این حیوان به روش زنده گیری گرفته شده و در کلینیک مخصوص نگهداری می گردند و سپس با حضور چندتن از دامپزشکان متخصص عملیات جراحی و عقیم سازی این حیوان آغاز می گردد  بعد از عملیات زنده گیری، گربه ها در باکسهای مخصوص نگهداری می شوند و با در نظر گرفتن فاصله غذا و آب خوردن حیوان، تزریق آرام بخش صورت می گیرد و با شرایط کاملاً‌ بهداشتی به اتاق جراحی برده می شود . شبکه دامپزشکی با قراردادن واکسن هاری همکاری بسیار موثری داشته است زیرا این واکسن نیز به این حیوان تزریق می شود. که به کمک نمونه گیری بیماریهای شایع در گربه ها نیز شناسایی می شود. بعد از عملیات جراحی در صورت نیاز به مراقبت این کار انجام می شود و در غیراینصورت حیوان به طبیعت باز می گردد بعد از عملیات جراحی و عقیم سازی گربه ها، از گوش سمت راست حیوان نر و از  گوش سمت چپ حیوان ماده تکه ای جدا و بریده می شود تا مشخص گردد، این حیوان عملیات عقیم سازی روی آن صورت گرفته و دوباره آن را جمع آوری ننمایند.

    تعداد بازدید :2128
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: