12°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • واحد صدور مجوز خاکبرداری

    بدین منظور ستاد ساماندهی ضایعات ساختمانی ضمن راه اندازی واحد صدور مجوز خاکبرداری و برگ مسیر با توجه به محلهای خاکریزی و فاصله حمل و نقل جهت تخلیه خاک و نخاله اقدام می نمایند.
     آشنایی با نحوه اخذ مجوز خاکبرداری توسط پیمانکاران آشنایی با نحوه اخذ مجوز خاکریزی توسط متقاضیان خاک (صدور مجوز)
     1 – ابتدا مالکین زمینهایی که نیاز به خاک دارند ضمن ارائه اصل و تصویر سند مالکیت و کارت شناسایی خود فرم درخواست خاک را پرنموده و تحویل واحد صدور مجوز می نمایند.
     2 -  واحد صدور مجوز ضمن بررسی درخواست مذکور و مدارک ارائه شده پرونده را جهت بازدید ارجاع می دهد.
    3 – کارشناس بازدید ضمن مراجعه به محل و تطبیق اسناد مالکیت با ملک مورد نظر و بررسی کارشناسی در خصوص تعداد و نوع خاک مورد نیاز چنانچه نیاز به استعلام از ادارات مربوطه نظیر اداره ثبت املاک، آستان قدس، شهرداریهای مناطق، شرکت آب منطقه، اداره راه و .... داشته باشد به امور اداری اعلام می نماید.
    4 – پس از ارائه پاسخ استعلامها و یا در صورتیکه نیاز به استعلام نباشد پرونده به واحد صدور مجوز ارسال می گردد و این واحد ضمن بررسی نتایج استعلامها و گزارش کارشناس بازدید و مشخص نمودن نوع و میزان خاک مورد نیاز از نزدیکترین محل خاکبرداری مجوز خاکریزی را صادر می نماید. آشنایی با نحوه درخواست خاک توسط مالکین

    تعداد بازدید :1314
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: