12°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • جمع آوری پسماندهای اصناف

    به منظور تامین نیازهای شهروندان محترم در سطح شهر مشهد حدود 28817 واحد صنفی در حال فعالیت می باشند.
    تولید حجم انبوه پسماندها توسط واحدهای صنفی از یک طرف و تخلیه و پراکنش آنها در سطح معابر و خیابانهای اصلی از طرف دیگر باعث بوجود آمدن چهره ای ناخوشایند و نازیبا در محیط می گردد. تفکیک و جداسازی پسماندها از مبدا تولید به بهداشتی نمودن چرخه جمع آوری و تبدیل مواد قابل بازیافت کمک شایانی می کند.
    در این میان کاغذهای باطله و کارتن بعنوان مهمترین ماده موجود در پسماندهائی که در محل های کار و سکونت تولید می شوند به آسانی در ابتدای تولید قابل تفکیک از سایر ضایعات می‌باشند علت اهمیت تفکیک و تبدیل مجدد کاغذ و کارتن به شیوه بهداشتی اینست که منشاء تهیه مواد اولیه تولید کاغذ ، چوب درختان می باشد که بدلیل عدم وجود الگوی صحیح مصرف متاسفانه بصورت بی رویه مصرف می گردد و تلفات آن نیز بسیار زیاد است. سازمان بازیافت و تبدیل مواد به استناد ماده 7 قانون مدیریت پسماندها و در راستای اهداف زیست محیطی خود و در جهت بهداشتی کردن کامل سیکل تبدیل ضایعات کاغذ و کارتن علاوه بر اجرای مکانیزه طرح تفکیک از مبدا در نظر دارد با برنامه ریزی منسجم نسبت به ساماندهی وضعیت جمع آوری پسماندهای خشک اصناف اقدام نماید و از پراکنش مواد در معابر و فعالیت افراد متفرقه جلوگیری نماید.
    بدیهی است با این اقدام ضمن پاکیزگی محیط زمینه اشتغال سالم برای تعدادی از متقاضیان واقعی کار فراهم می گردد.

    تعداد بازدید :976
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: