12°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • دفن پسماندها

    این اداره مسئولیت نظارت بر ایستگاههای انتقال زباله و محل های دفن زباله را دارد و در حال حاضر 3 ایستگاه میانی جمع آوری زباله در نقاط مختلف شهر مشهد جهت انتقال زباله های تر وجود دارد که به قرار ذیل است

     

     

    ایستگاههای خدمات شهری
    هدف از راه اندازی این ایستگاهها
      1-  ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان
      2-  کاهش تردد خودروهای کوچک حمل زباله و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگی
      3-  کاهش هزینه های جمع آوری و حمل و نقل زباله های شهری
      4- کاهش زمان جمع آوری زباله ها و رضایتمندی بیشتر شهروندان


      ایستگاه شماره 1 خدمات شهری
      -    ظرفیت پذیرش زباله :  450 تن زباله در روز
      -    سال بهره برداری : 1383

      ایستگاه شماره 2 خدمات شهری
      -    ظرفیت پذیرش زباله : 400 تن در روز
      -    سال بهره برداری : 1388 

      ایستگاه جامع خدمات شهری
      - مبلغ سرمایه گذاری: 75 میلیارد ریال
      - مساحت سایت:50000 متر مربع

     

    تعداد بازدید :4076
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: