اوقات شرعی
 
     
   • اشتراک در خبرنامه

   • جشن بزرگ بازیافت

   • مجتمع صنعتی بازیافت شماره یک
     
   •      

   • اخبار پیامها و اطلاعیه ها تازه ها
   • خدمات

   • فهرست مناقصات
    واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری از پسماندهای خشک محدوده شهرداری منطقه 8 (بجز ایستگاههای ثابت مبادله پسماند خشک) بمدت سه سال کامل شمسی
    واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری از ایستگاههای پسماندهای خشک امامیه،شریعتی،حجاب،جاهدشهر و ثنایی بمدت سه سال کامل شمسی
    واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری از پسماندهای خشک محدوده شهرداری منطقه 10 و 12 (بجز ایستگاههای ثابت مبادله پسماند خشک) به مدت سه سال کامل شمسی
    واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری از پسماندهای خشک محدوده شهرداری منطقه 8(بجز ایستگاههای ثابت مبادله پسماند خشک) به مدت سه سال کامل شمسی
    واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری از ایستگاههای پسماند خشک امامیه ، حجاب ؛ جاهدشهر و ثنایی بمدت سه سال کامل شمسی


   • مشاهده یک مسئول

   • نظر سنجی
    شما زباله های خشکتان را به کدام روش به سازمان مپ تحویل میدهید؟ *
    رای : 41
    جزئیات نتایج

   • لینک ها

   •